Les za strehe (standardna dolžina 4 m)

Distančniki/remi  – 5 x 8

Slika 1 – remi oz. distančniki

Strešne late  – 4 x 5

Slika 2 – late

Deske – strešne 20 mm

Slika 3 – deske

Deske – strešne 25 mm

Slika 4 – deske