Ostalo

Morali 4×5 in 8×5

Deske 2cm za streho

Gradbene deske 5cm / III. klasa / IV.-V. klasa

Mizarske deske od 25-80 mm